Indicatori economici Marea Britanie

Indicatori economici Marea Britanie

  1. Produsul Intern Brut – este una din modalitățile de măsurare a venitului și producției naționale pentru economia unei anumite țări fiind definit ca valoarea tuturor bunurilor finite și serviciilor produse în interiorul unei țări într-o anumită perioadă de timp. De regulă, datele indicatorului sunt calculate în procente (%), fiind publicate anual, lunar și trimestrial. Creșterea indicatorului influențează pozitiv asupra valutei și invers, fiind datele în scădere, influența este negativă.

 

  1. Rata de Dobândă a Băncii Centrale a Angliei - Decizia privind Rata de Dobândă a Băncii Centrale a Angliei este anunțată de către Banca Angliei prin care se furnizează volumul de lichiditate necesar sistemului bancar. De obicei, când Banca are o atitudine agresivă cu privire la perspectivele inflaționiste din economie și ridică ratele dobânzilor, aceasta reflectă o influență pozitivă pentru lira sterlină. De asemenea, când Banca are o vedere "relaxată" asupra economiei Marii Britaniei și menține rata dobânzii în curs sau o micșorează, influența este văzută ca fiind negativă pentru lira sterlină.

 

  1. Indicele Prețurilor de Consum - reprezintă unul din principalele etaloane de măsurare a inflației, astfel într-o formă simplificată, indicele prețurilor de consum măsoară accelerarea prețului unui cost fix de bunuri și servicii. De regulă, băncile centrale acordă o importanță sporită indicelui prețurilor. O inflație în creștere excesivă, va determina Banca Centrală să ia în considerare o creștere a ratelor de dobândă, în timp ce o inflație în scădere îi va oferi Bănci Centrale posibilitatea de a reduce rata dobânzii de referință.

 

  1. Indicele Prețurilor de Producție - eliberat de către UK National Statistics, măsoară modificarea prețurilor bunurilor produse în Marea Britanie. O creștere a prețurilor factorilor de producție conduce de obicei la o creștere a prețurilor de vânzare. Astfel, o majorare de preț generează prețuri de vânzare cu amănuntul mai ridicate pentru consumatori. Din acest motiv, datele în creștere influențează pozitiv asupra lirei sterline.

 

  1. Vânzările cu Amănuntul - măsoară valoarea totală a bunurilor și serviciilor vândute în fiecare lună. Un trend ascendent are un efect pozitiv asupra monedei, deoarece vânzările cu amănuntul dețin o parte importantă din cheltuielile de consum, care sunt un factor important de creștere economică, cu impact semnificativ asupra PIB-ului. De regulă, o creștere economică este văzută ca pozitivă pentru lira sterlină, în timp ce o citire a valorii scăzute este văzută ca fiind negativă pentru lira sterlină.

 

  1. Rata Șomajului - reprezintă procentul persoanelor neangajate care au fost în căutarea unui loc de muncă pe parcusul lunii anterioare, din totalul forței de muncă. În general, o rată a șomajului mai ridicată reprezintă un element negativ pentru economie. Acest lucru nu însemnă doar ca resursele nu sunt folosite la capacitate maximă, ci și faptul că, se vor genera cheltuieli de consum mai scăzute deoarece vor exista mai puțini angajați care vor primii salarii. În general o scădere al valorii indicatorului este văzută ca fiind pozitivă pentru lira sterlină, în timp ce o creștere este văzută ca fiind negativă.

logo

online.school@trader.md

Ultimele articole

Întroduceți numărul de telefon

Vă telefonăm în 3 minute